036-7370150 ma-vr 14-16u info@lifes-tree.nl

Op de producten op deze website geldt natuurlijk de 30 dagen kopen op afstand afkoel periode. Als het produkt je niet bevalt dan kan je het binnen 30 dagen terug sturen. Je krijgt dan de aankoop en verzendkosten retour. De kosten en risico om het terug te zenden komen voor jou rekening.

Daar naast krijg je 60 dagen niet goed geld terug garantie onder de volgende voorwaarden:

  • Het product moet nog in goede staat zijn.
  • Geef een beschrijving waarom het product niet voldeed aan de verwachtingen.
  • Je betaald zelf de retour kosten en het risico van verzenden.

Op het moment van dit schrijven zijn er in de afgelopen 5 jaar 3 amuletten retour gekomen. Één omdat er een wond op de plaats van het amulet zat en dat het niet lekker dragen was, geld terug. Twee vanwege een beschadeging of onvolkomenheid op het amulet, amulet vervangen.

Als je gebruik wilt maken van het retour zenden neem dan contact op via info@lifes-tree.nl

 

Herroepings Formulier

Europees recht verplicht ons dit herroepingsformulier beschikbaar te stellen. Je kunt dit formulier dan ook gebruiken om aan te geven dat je binnen de zichttermijn van 30 kalenderdagen van je aankoop bij lifes-tree af te zien.

Formulier voor herroeping:
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u binnen de zichttermijn de overeenkomst wilt
ontbinden)

Aan:
Lifes-tree
poldermolenweg 124
1333BG Almere

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de
volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroep/herroepen(*)

Besteld op(*) / Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: